Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Blij Dieetvrij (onderdeel van het bedrijf Blij Suikervrij, op naam van S. Koopman) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website en/of de diensten van S. Koopman.


De informatie die op deze website en in mijn online programma’s wordt gegeven, is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts als er problemen met uw gezondheid voordoen.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de maker.


De teksten zijn door mij geschreven en de receptfoto’s door mij gemaakt (tenzij anders aangegeven). De portretfoto's op de website zijn gemaakt door Floortje Ingen Housz van FIH Fotografie. Het misbruiken of gebruiken van mijn foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan. 


Mocht u onverhoopt materiaal tegenkomen waar uw auteursrecht op rust, dan kunt u contact met mij opnemen. Vervolgens zal de betreffende content zo spoedig mogelijk van de website verwijderd worden.


Copyright © 2018 http://blijdieetvrij.nl. All Rights Reserved.