Privacy policy

BLIJ DIEETVRIJ

Blij Dieetvrij vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met saskia@blijdieetvrij.nl


Artikel 1                      Wie zijn wij?

Blij Dieetvrij is een eenmanszaak, gevestigd te (3723 VE) Bilthoven aan de Kersenlaan 10. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65938593. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.


Wij verwerken je naam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die wij in jouw dossier vastleggen. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot jij het programma hebt afgerond of jouw lidmaatschap opzegt.


Wanneer jij een coachingsprogramma volgt leggen wij de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, jouw ervaringen en eetgedrag en tevens verslagen van onze sessies. Wij bewaren jouw dossier tot 5 jaar na afronding van het traject, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.


Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail  en betalingsgegevens tot 7 jaar na jouw aankoop bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Wanneer jouw bestelling niet volledig is afgerond, verwijderen wij jouw gegevens na 30 dagen.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, e-mail en bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Wij zullen jouw gegevens daarna verwijderen.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten die gekoppeld zijn aan een bestelling 7 jaar bewaren. Overige klachten zullen wij na afhandeling verwijderen.


Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail en bestelgeschiedenis op. Wij zullen deze gegevens na 7 jaar verwijderen, tenzij jij hier eerder een verzoek toe indient.


Blij Dieetvrij heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw voornaam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.


Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.


De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.


Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw voornaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.


Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Wanneer jij je inschrijft voor een van onze webinars, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou de link naar het webinar sturen en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat in het webinar is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens wanneer jij hier een verzoek toe doet.


Ten behoeve van jouw persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren jouw accountgegevens totdat jij je lidmaatschap beëindigt.


Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.


Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.


1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Blij Dieetvrij om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Geautomatiseerde verwerking - Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Blij Dieetvrij laten weten en dit besluit laten heroverwegen.

6. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar saskia@blijdieetvrij.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

Blij Dieetvrij zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Artikel 6                      Geautomatiseerde besluitvorming

Blij Dieetvrij kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens of nagelaten acties. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is.


Artikel 7                      Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar saskia@blijdieetvrij.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.